Osmanlı İmparatorluğu nda Modern Anlamda Yapılan İlk Nüfus Sayımı Verilerine Göre Antalya Kaleiçi Nüfusu Üzerine Demografik Bir İnceleme

Aylin DOĞAN
2014 Mediterranean Journal of Humanities  
Öz: Nüfus üzerine yapılan araştırmalarla, bir toplumun hem sosyo-ekonomik, hem de sosyo-kültürel bir takım özellikleri hususunda önemli bilgiler elde edebilmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı da, sadece müslüman erkek nüfusun sayıldığı, 1830'da başlayan ve 1831'de tamamlanan, Osmanlı İmparatorluğu'nun modern anlamda yapılan ilk genel nüfus sayımı verilerine göre, Antalya'daki yerleşimin çekirdek birimi olarak kaleiçi mahallelerindeki müslüman erkek nüfusun demografik açıdan incelenmesidir. Bu
more » ... ıtlardan sadece erkek nüfus sayısının tespiti açısından değil, diğer demografik unsurların tespiti açısından da yararlanılacaktır. Ayrıca, kayıtlarda yer alan sayım sonuçları ile kendi sayımlarımız neticesinde elde ettiğimiz sonuçlar arasındaki farklılık da ortaya konulacaktır. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri tasnifinde 3190 numara ile yer alan, askeri maksat güdülerek müslüman erkek nüfusun sayıldığı ve Osmanlı Türkçesi ile kaydedilen Antalya'ya ait 1830 tarihli ilk genel nüfus sayım defteri (BOA., NFS.d. 3190), bu çalışmaya yön veren temel kaynak niteliğindedir. Bu çalışma ile ilk genel nüfus sayımı sonuçlarına göre Antalya Kaleiçi'nde tespit edilen 13 mahalledeki erkek nüfus verisi, demografik unsurlar açısından incelenerek, literatüre yeni veriler ışığında bir katkı sunulması amaçlanmıştır. Abstract: Through research on the population of a society, it is possible to obtain important information concerning both the socio-economic and socio-cultural aspects of that society. This study examines the male Muslim population of Kaleiçi, the oldest and the core settlement of Antalya, through the data obtained in the course of the first modern general census of the Ottoman state, begun in 1830 and completed in 1831, in which only data from the male population was taken. These records are employed not only to determine the number of the male population but also to determine other demographic elements. In addition, the differences between the census results that the records contain and our own census results are shown. The first general census book of Antalya dated 1830 (BOA, NFS.d.3190) containing the results of the census of the Muslim male population for military purposes was the primary source employed in this study with the aim of providing a contribution to the literature through examining the demographic elements recorded in the first general census of 13 neighbourhoods within Kaleiçi, Antalya.
doi:10.13114/mjh.201428430 fatcat:qonyhznkjfbmrium6o3y2krbrm