Trol kapıları performans ve tasarım ölçütleri

Celalettin Aydın, F. Ozan Düzbastılar
2015 Su Ürünleri Dergisi  
Trollerin etkin kullanımı için en önemli donam araçlarından birisi trol kapılarıdır. Kapılar, hidrodinamik dirençten yararlanarak trol ağının yatay açıklığını sağlar ve balıkçılık çabasını önemli miktarlarda etkiler. Diğer balıkçılık teknikleri ile karşılaştırıldığında, trollerde yakıt maliyeti oldukça yüksektir. Trol kapıları üzerine bilimsel çalışmalar, özellikle 1970'li yıllardaki petrol krizi ile hızlanmış olup yoğun bir şekilde devam etmektedir. Günümüzde geleneksel olarak kullanılan, ana
more » ... alzemesi ahşap olan basit dikdörtgen kapıların yanında, farklı malzeme ve tasarımlara sahip kapı modelleri trol balıkçılığında kullanılmaktadır. Bu çalışmada, trol kapı çeşitleri, trol kapı dinamiğinin temel prensipleri, trol kapılarına etki eden hidrodinamik kuvvetler, trol kapısı ve motor gücü ilişkisi, trol kapısı kullanımı ve performansı üzerinde durulmuştur
doaj:59e840ba41e3409eabe74fc67f005468 fatcat:necl4lmrazclvdffyau5zj7adq