Η βυζαντινή πολεµική τακτική εναντίον των Φράγκων κατά τον 13ο αιώνα και η µάχη του Tagliacozzo

2009 BYZANTINA SYMMEIKTA   unpublished
Η βυζαντινή πολεµική τακτική εναντίον των Φράγκων κατά τον 13ο αιώνα και η µάχη του Tagliacozzo ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος ΛΕΚΕΑ Ιωάννα http://dx.
fatcat:l6va6s5cine2vjxnne5izl4434