Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağasında (Trachemys scripta elegans) Penis Prolapsusu
Penile Prolapse in A Red Eared Slider (Trachemys scripta elegans)

H. Özlem NİSBET, Cenk YARDIMCI, Ahmet ÖZAK, Yusuf Sinan ŞİRİN
2009 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Male tortoises are occasionally presented with a prolapsed phallus (penis). The male chelonian has a single phallus, which protrudes from the floor of the proctodeum. Unlike the mammalian penis, the chelonian phallus is not involved in urination. The penis is retracted except during mating, trauma, or death; it lies in the ventral floor of the cloaca. A 5-year-old, male turtle constituted the study material. Clinically, extensive necrotic areas and, black and dark purple tissues in the phallus
more » ... ere observed. The usual treatment for a necrotic phallus in turtles is to perform surgery to completely remove the necrotic tissue. After the general anesthesia and analgesia, phallus amputation was achieved by placing transfixation sutures around the base of the phallus. Urination and defecation returned to normal within 24 hours after amputation and feeding was started at the second day. As a conclusion, amputation was emphasized as an effective method for treatment of necrotic phallus. (Trachemys scripta elegans) Penis Prolapsusu Özet Erkek kaplumbağalarda phallus (penis) prolapsusu nadiren görülür. Erkek kaplumbağaların, proctodeum'un tabanından köken alan tek bir phallus'ları vardır. Memelilerdekinin tersine kaplumbağaların phallus'ları, ürinasyon işlevi görmez. Penis çiftleşme, travma veya ölüm haricinde kloakanın ventral yüzeyinde retrakte bir şekilde uzanır. Beş yaşlı, erkek, kırmızı yanaklı su kaplumbağası çalışma materyalini oluşturdu. Klinik olarak phallus'ta yaygın nekrotik alanlar ile siyah ve koyu mor dokular gözlendi. Kaplumbağalarda nekrotik phallus'un sağaltımında genellikle nekrotik dokuların tamamen uzaklaştırılması gerekir. Sağaltımda genel anestezi ve analjeziyi takiben phallus'un etrafına yerleştirilen transfikzasyon dikişini takiben phallus amputasyonu gerçekleştirildi. Amputasyon sonrası 24 saat içerisinde ürinasyon ve defekasyon normale döndü ve olgu ikinci gün beslenmeye başladı. Sonuç olarak nekrotik phallus'un sağaltımında amputasyonun etkili bir yöntem olduğu vurgulanabilir.
doi:10.9775/kvfd.2010.2592 fatcat:hbrvokzqrfdszm34ur67venoxe