Χώροι μέτρων πιθανότητας και εφαρμογές [article]

(:Unkn) Unknown, National Technological University Of Athens
2020
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Για την απόδειξη του πορίσματος έχουμε ότι για κάθε u ∈ N X u,n = Y n για κάθε n ∈ N. Αφού ρ(X n , Y n ) ⇒ 0 τότε με παρόμοιο τρόπο όπως παραπάνω έχουμε ότι lim u→∞ lim sup n→∞ P(ρ(X n , Y n ) ≥ ) = 0 ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ HELLY
doi:10.26240/heal.ntua.19660 fatcat:dqwaiheaafgstiqspjxcnl2bxq