Bronie odwetowe Hitlera na Podlasiu : Sławomir Kordaczuk, Próby z latającymi bombami V-1 i rakietami balistycznymi V-2 we wschodniej Polsce w 1944 roku, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Siedlce 2019, ss. 168

Mariusz Krasuski
2021 Parerga. Międzynarodowe studia filozoficzne  
doi:10.34739/doc.2020.17.19 fatcat:wa4yf4utu5a5jdfv5cbdtqzr4a