Termin "scientology church ˮ w translacji języka prawnego w perspektywie j zyka kościelnego

Małgorzata W. GREßLER, Uniwersytet Szczeciński
2017 Lingwistyka Stosowana  
Niniejsza publikacja jest dostępną na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie publikacji zgodnie z licencją -pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu. Treść licencji jest dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ Abstract: The term "scientology churchˮ in the legal
more » ... hurchˮ in the legal language translation in the perspective of the ecclesiastical language The term "scientology churchˮ cannot be translated into Polish language as a compilation of the words "scientologyˮ and "churchˮ. Such phrase is incorrect in the legal language. This expression in the Polish legal language includes internal contradiction and is an oxymoron. The term "churchˮ is correlated to religion, which implies a connection to sacrum. Due to the fact that doctrinal teachings of scientology exclude existence of a higher godly power, the organization in question would not be taken in a legal way for a religious affiliation in the current regime. Therefore, it cannot have a status of a "churchˮ in the legal meaning. " (...) w stosunkach prawnych zdolność porozumiewania się, choć jest umiejętnością ważną, to jednak niewystarczającą do tego, aby zrozumieć na czym polega "użycieˮ języka prawnegoˮ (A. Bator 2000: 76).
doi:10.32612/uw.20804814.2017.4.pp.57-67 fatcat:r2bbvf2tpzbexopc5akr2tht7i