Efektivni bubrežni protok plazme u hipertireoidizmu

Ivan Karner, Vera Ugrai, Jasna Grdić
unpublished
^^644-008^61 rad Aleksandar Rusić i Cvijeta Margetić Prispjelo: 23. prosinca 1987. Odjel za nuklearnu medicinu Opće bolnice Osijek Ispitan je efektivni bubrežni protok plazme (ERPF) u selekcioniranoj skupini od 35 bolesnica u dobi od 20. do 40 godine, koje su bolovale od Gravesove bolesti. Ispitivanje je vršeno u fazi floridne hipertireoze, te nakon uspostavljanja stabilne eutireoidne faze tijekom medikamentoznog tretmana s karbimazolom (Favistan). ERPF je određivan meto dom pojedinačne
more » ... e 131 J OJH i pojednostav ljenim uzimanjem krvnih uzoraka u 20. i 30. minuti od injiciranja za prvu i u 40. minuti za drugu kli rens periodu (po Blaufoxu). 4 Ispitivanje je vršeno u sjedećem (ortostaza) i ležećem položaju. Srednja vrijednost ERPF-a (x+l SD) u skupini floridnih hipertireoza iznosi 1018,83+223,14 ml u ortostazi, a u ležećem položaju 1059,3+217,5 ml/min'1,73 m 2 Nakon postizanja stabilne eutireoidne faze, ERPF u ortostazi iznosi 753,42 + 135,24 ml/min/l,73 m 2 i 795,45 +162,20 mlminTJS m 2 u ležećem položaju. Srednja vrijednost kontrolne skupine od 25 is pitanica iznosi 794,53+101,35 ml/min/l,73 m 2 u orto stazi i 858,78+155,59 ml/min/l,73 m 2 u stanju ležanja.
fatcat:xeuvu4avazfdrelz7qhtccl76i