Kapasitenin Mekansal Dağıtımının Verimlilik ve Kararlılık Üzerindeki Etkileri

MÜFTÜOĞLU M. Tamer
1989 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  
Bilindiği gibi optimum kuruluş yerının belirlenmesine ilişkin klasik kuruluş yeri modelleri tek konumlu kuruluş yeri modelleri olarak adlandırılır. Bu modellerde optimum kuruluş yeri olarak toplam taşıma maliyetinin minimum kılındığı tek bir coğrafi konum aranır. Bu modellerdeki tek bir coğrafi konum şartı esasen bu modellerde kullanılan hesap tekniğinin tabii bir sonucudur. Bu modellerde optimum kuruluş yerinin belirlenmesi diferansiyel hesaplama tekniği ile, amaç fonksiyonunun (toplam taşıma
more » ... nun (toplam taşıma maliyeti) birinci türevini sıfır kılan değişken (koordinat) değerleri belirlenmek suretiyle saptanmaktadır. (M. Tamer Müftüoğlu, 1983).
doi:10.1501/sbfder_0000001523 fatcat:z5jqdjm6lfayrgncemqydovaxu