ẢNH HƯỞNG CỦA THAN SINH HỌC THAY THẾ MỘT PHẦN PHÂN KHOÁNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT NGÔ TRỒNG TẠI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ

Lệ Thu Hoàng Thị, Vinh Trần Thành, Trung Nguyễn Quang, Mai Trang Phạm Thị
2020 SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY  
Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng than sinh học thay thế một phần phân khoáng đến sinh trưởng và năng suất ngô tại Việt Trì, Phú Thọ. Thí nghiệm thực hiện trên giống ngô VS36. Các công thức thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh với 3 lần nhắc lại. Theo dõi các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất và đánh giá hiệu quả sản xuất ngô. Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng khi sử dụng than sinh học thay thế cho 20% lượng phân khoáng, cây ngô vẫn có khả năng sinh trưởng
more » ... phát triển tốt và cho năng suất đạt 42,68 tạ/ha tương đương với công thức đối chứng.
doi:10.51453/2354-1431/2015/345 fatcat:on7sawo6zbcxtbcaqfcm5udbta