Türk İslam Edebiyatında Faziletnameler ve Mekke, Medine, Kudüs, Şam Üzerine Yazılmış Manzum Bir Faziletname

Kübra Yılmaz
unpublished
Öz Türk edebiyatında "Faziletnâme" adı altında, edebî bir tür olarak gruplandırabileceğimiz ve şimdiye kadar bütünüyle üzerinde durulmamış manzum/mensur, telif/tercüme pek çok eser mevcuttur. Bu çalışma Mekke-i Mükerreme mücaviri ve Hicaz mütercimi Abdurrahman Şevkî (XIX. yy.)'nin Teşvîku'l-Müştâk ve Teşrîkun li'l-'Uşşâk isimli manzum şehir faziletnâmesinden hareketle hazırlanmıştır. Eser Mekke, Medine, Kudüs ve Şam'ın faziletlerini ve önemini anlatmaktadır. Şehir faziletnâmeleri, ikâmet edilen
more » ... yerlerin maddî-manevî özelliklerinin veya ilmî, dinî (hac-umre) seyahatler vesilesiyle bir yerin gezilip görülmesi sonucu edinilen izlenimlerin anlatıldığı eserlerdir. Şehir faziletnâmeleri bazen bir muhîtin tarihî, kültürel, sosyal ve ekonomik durumunu resmeden; bazen de yalnızca fiziksel özelliklerini anlatan bir tür olma niteliği taşırlar. Bu çalışmada öncelikle faziletnâme ve özellikle şehir faziletnâmeleri üzerinde durulmuştur. Ardından da yukarıda ismi zikredilen Teşvîku'l-Müştâk ve Teşrîkun li'l-'Uşşâk tanıtılmıştır. Anahtar kelimeler: Faziletnâme, şehir, Abdurrahman Şevki. Abstract There are so many original or translated literary works that we can group under the title "Faziletnameler". This genre has been understudied. This dissertation examines Tesviku'l-Mustak ve Tesrikun lil-Ussak, a city faziletname by Abdurrahman Sevki (XIX century) who resided in the Holy City of Mecca and worked as a translator for the Hejaz region. Sevki's work talks about the importance and virtues of Mecca, Madina, al-Quds, and Damascus. City faziletnames are literary works that narrate experiences and describe physical and spiritual features of places that authors resided in or traveled to for academic or religious purposes. Faziletnames sometimes portray historical, cultural, social and economic characteristics of a place and sometimes they only describe physical features of the places. This dissertation starts with reviewing faziletnames and especially focuses on city faziletnames. Lastly, it introduces the aforementioned work, Tesviku'l-Mustak ve Tesrikun lil-Ussak.
fatcat:hbqdlunolja45gphqytnjnpkja