Erkeklerde Memede Kitlenin Nadir Bir Nedeni, Idiopatik Granülomatöz Mastit

Semra Demirli Atıcı, Semra Salimoğlu, Gülen Gül, Cengiz Aydın
2019 Ege Tıp Bilimleri Dergisi  
Granülomatöz mastit erkeklerde oldukça nadir görülen, memenin kronik benign inflamatuvar bir hastalığıdır. Literatürde bildirilmiş sınırlı sayıdaki vakalar nedeniyle prognozu tam olarak bilinmemektedir. 76 yaşında erkek hasta yaklaşık bir aydır olan sağ memede ele gelen ağrısız, meme başında çekintiye sebep olmuş kitle yakınması ile başvurdu. Yapılan meme ultrasonografisinde 19x11 mm boyutunda düzensiz sınırlı, solid hipoekoik alanlar içeren kitle lezyonu saptandı. Öncelikle yapılan
more » ... erinde meme kanseri görüntüsüne sahip olması, memenin yarısından fazlasını kaplayan kitle nedeniyle hastaya meme karsinomu ön tanısı ile basit mastektomi + sentinel lenf nodu biyopsisi uygulandı. Postoperatif spesimen sonucu granülomatöz mastit ile uyumlu olarak patoloji tarafından raporlandı. Literatürde bildirilen erkek granülomatöz mastit olgularında da bizim sunduğumuz olgudaki gibi belirsiz bir patogenez vardır. Risk faktörlerini tanımlamak ve tedaviyi optimize etmek için erkek granülomatöz mastit ile ilgili daha fazla vaka raporu bildirilmelidir.
doi:10.33713/egetbd.609649 fatcat:kvpjmujz3rfi5g6bkvv3ab6o2e