WILLIAM SHAKESPEARE'IN HAMLET YAPITININ A. J. GREIMAS'IN EYLEYENSEL ÖRNEKÇESİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESI

Uğur Baloğlu
2013 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication  
The analysis of semiology has been previously used in only linguistic analysis but in time it was started to be used to analyse in different ares such as cinema, music, advertising poster etc. In this article, Algirdas Julien Greimas's the actantial model and narrative curriculum will be discussed who was inspired by narrative science of Vladimir Propp in respect to the structuralism and making up his own analysis method. Considering these facts, William Shakespeare's play 'Hamlet' adaptation
more » ... amlet' adaptation is going to be analyzed according to A.J. Greimas's actantial model. GİRİŞ Sinema, yirminci yüzyıla gelindiğinde tiyatro, roman gibi yeni bir anlatı sanatı olarak insanlarla tanışmıştır. Diğer sanat dallarından hem teknolojik olarak görsel ve devinimli olması hem de anlatısal yapıdaki olay örgüsü düzeninde kişi, zaman ve uzam kavramlarıyla istediği gibi oynayarak çok güçlü bir iç dinamiğe sahip olması bakımından farklıdır.
doi:10.7456/10301100/006 fatcat:4wqbd33rhza3tjjwf6lysnsc2q