KLINIKA BINOSINING ZAMONAVIY LOYIXASINI GRAFIK DASTURLAR YORDAMIDA YARATISHDA SHAHARSOZLIK NORMALARI VA QOIDALARINING O'RNI

Xumoyiddin Abdugafforovich Torayev, Nadim Axmad Taeb
2021
Ushbu maqolada klinika binosining zamonaviy loyixasini grafik dasturlar yordamida yaratish metodikasihaqida fikr yuritiladi. Har qanday bino qurilishidan oldin ushbu bino qurilishi kerak bo;lgan shaharning narmalari va qoidalariga har tomonlama qaraladi va amal qilinadi. Maqolada shu haqida fikr yuritilgan
doi:10.24411/2181-1385-2021-01004 fatcat:3kwbc5cjjjbqpb2qsvnx7wi4di