Experimental InvestigationOf The Effect Of Turbulators On Heat Transfer In Horizontal Tubes
Yatay Borulardaki Isı Transferine Türbülatörlerin Etkilerinin Deneysel Olarak Incelenmesi

Şendoğan Karagöz, Hossein Abdi, Gökhan Ömeroğlu
2017 Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering  
The interest in increasing heat transfer is growing in line with industrial development. In relation to the cooling and heating systems, in particular in industrial-type boilers, the heating boilers and heat exchangers, the use of inserts to enhance heat transfer is quite common. During the design of the heat exchanger while increasing heat transfer, the friction hence the pressure loss will increase as well. As a matter of course, the cost of increased energy consumption for pumping fluid in
more » ... pumping fluid in tubes should be compensated with the reduction in cost of the device. In this experimental study, turbulence creating flaps have been placed into the tubes and compared to the empty tube. Experiments have been carried out using three springs and three twisted tapes having different pitches, and five different Reynolds numbers. The effects on the friction factor and on the number of Nusselt were investigated. Özet Isı transferini artırmaya olan ilgi endüstriyel gelişme doğrultusunda artmaktadır. Soğutma ve ısıtma sistemleri ile ilişkili, özellikle endüstriyel tip kazanlar, ısıtma kazanları ve ısı eşanjörlerinde, ısı transferini artırmak için türbülatörlerin kullanımı oldukça yaygındır. Eşanjör tasarımında ısı transferini arttırırken , sürtünme dolayısıyla basınç kaybı da artar. Doğal olarak, borulardaki sıvıyı pompalamak için artan enerji tüketiminin maliyeti, cihazın maliyetindeki düşüş ile telafi edilmelidir. Bu deneysel çalışmada türbülans oluşturan kanatlar, tüplere yerleştirildi ve boş tüp ile karşılaştırıldı. Deneyler, farklı aralıklara sahip üç yay ve üç bükülmüş levha ile beş farklı Reynold sayısını kullanarak gerçekleştirildi. Sürtünme faktörü ve Nusselt sayısına etkileri araştırıldı.. © AfyonKocatepeÜniversitesi
doi:10.5578/fmbd.59695 fatcat:utrluo6ggfdb7kcc4xrwu7fsme