Presència i característiques dels elements mèdics en Les mil i una nits

Emili Balaguer Perigüel, Rosa Ballester Añón
1994 Sharq Al-Andalus  
Les mil i una nits és un deis grans monuments de la narrativa árab. La seua procedencia diversa i la gran varietat del contingut fan d'aquesta obra literaria impressionant un model ideal d'aquella cultura 1 . L'objectiu del nostre article és un estudi de la presencia de la medicina en les seues histories i els seus contes tenint en compte la importancia que el saber medie va teñir en el món de PIslam. Amb la nostra aportació ens volem unir a tots els qui en aquest volum reten homenatge de
more » ... ud a la professora María Jesús Rubiera Mata per la seua dedicado generosa al servei de la nostra Universitat i del seu desenvolupament cientffíc. I. La trobada necessária amb el saber antic La trobada de 1'Islam amb el veli saber hel-lénic era inevitable. Assentats sobre el marc hist&rico-geográfic del món hel-lenitzat i en contacte amb el neoplatonisme cristiá oriental, semblants problemes religiosos i polítics, la vida espiritual naixent i l'inici deis problemes Hem usat la traducció de les Mil y una noches al castellá de Juan Vernet, Barcelona, Planeta, 1990, 2 vols. La traducció al cátala és nostra. Per a citar el text amb la finalitat d'una precisió major farem referencia al número de nit, el volum i la página.
doi:10.14198/shand.1993-1994.10-11.16 fatcat:eci5nepysjawhhdfozdp7ahot4