CIĄŻA MŁODOCIANYCH-PROBLEM MEDYCZNY I SPOŁECZNY ADOLESCENT PREGNANCY-MEDICAL AND SOCIAL PROBLEM PRACA POGLĄDOWA

Beata Frankowicz-Gasiul, Anna Michalik, Agnieszka Czerwińska, Marzena Zydorek, Jolanta Olszewska, Jarosław Olszewski, Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk, Zdrowiu Medycznej, Gdańsku Kierownik, Zakładu Dr (+1 others)
2008 Studia Medyczne   unpublished
STRESZCZENIE Terminem "młodociane ciężarne matki" lub "nieletnie matki" określa się młode dziewczęta, które zaszły w ciążę i (lub) urodziły w okresie do 18. roku życia. Jednym z najczęstszych problemów życiowych młodocianych kobiet jest ciąża. Młodociane matki, przerywając szkołę i nie podejmując pracy zarobkowej, pozostają na utrzymaniu rodziców i są od nich zależne szczególnie pod względem materialnym. W niektórych przypadkach zdane są tylko na siebie, gdyż nie mogą liczyć ani na partnera,
more » ... ani na partnera, ani na rodziców. Wczesne macierzyństwo nie daje szans młodemu organizmowi na rozwiązywanie zadań typowych dla okresu dojrzewania i wzrastania, a zmiana partnerów seksualnych i brak edukacji w tym zakresie naraża młode kobiety na choroby przenoszone drogą płciową. Problem medyczny i ekonomiczny potęguje fakt, że ciąża nieletniej może być wynikiem wykorzystania seksualnego przez ojca czy konkubina matki, co zdarza się w rodzinach patologicznych. Zapobieganie takim traumatycznym przeżyciom nastolatek wymaga od współczesnego społeczeństwa podjęcia działań redukujących wszelkie patologie w tym zakresie. Specjalne grupy wsparcia powinny składać się z pedagogów, psychologów i socjolo-gów czy innych osób, z którymi zetkną się te młode kobiety w tym okresie swojego życia. Kluczową rolę odgrywa tu też współczesna położna niejednokrotnie pierwsza osoba, z którą styka się młoda matka po wyjściu z gabinetu ginekologicznego. Słowa klucze: młodociane ciężarne, nieletnie matki, wczesne macierzyństwo. SUMMARY The term "adolescent pregnant" and underage mothers means young girls, who are pregnant or give birth to their babies before their 18 th birthday [30]. Among young girls unexpected pregnancy is the most serious problem. Underage mothers have to break off school and because of their age-are unable to live independent-their became absolutely dependent on their parents. The worst situation is, when they can not get any help from their family either baby's father. Adolescent time is the time of their psychical and psychological development. Early motherhood influences interruption of this process-in most of cases lack of sexual education and sexual partner changes expose young women to sexually transmitted diseases. Serious social and medical problem among young mothers is sexual violence, which happens in pathological families. This kind of traumatic situations demand solutions to eliminate them. Therapeutic teams should consider educators, psychologists and social workers to give young girls complete care. Key role has midwife-she is the first person, who meets a young girl, after she left a doctor's surgery, knowing about her pregnancy. The main aim of this paper is to analyze medical and social problem, which is pregnancy among young girls. This fact influences the role of midwife in care for underage pregnant, underage mother, her baby and family. The aim is to show lack of preparation of a young girl to conscious motherhood and to show the social situation of young mothers and lack of support for them.
fatcat:isp27aydw5cnpjqcbj6x7enex4