СЕК'ЮРИТИЗАЦІЯ АКТИВІВ: ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ

O.P. Driga
2015 Scientific Bulletin of UNFU  
Охарактеризовано особливості механізму сек'юритизації активів шляхом ідентифікації його учасників та основних етапів здійснення. Виокремлено обов'язкові вимоги до активів, які підлягають сек'юритизації, та основні вимоги до правового статусу SPV. На основі проведеного дослідження запропоновано окремий рахунок бухгалтерського обліку для узагальнення інформації щодо формування та відокремлення пулу активів у процесі його сек'юритизації, а також наведено кореспонденцію рахунків для відображення
more » ... для відображення основних операцій класичної сек'юритизації активів.
doi:10.15421/40250728 fatcat:ea627ayduzdsphr23xvzy5nk4y