4 Racah係數の一般式

佐藤 正千代
1954 Soryushiron Kenkyu Electronics  
doi:10.24532/soken.7.4_405 fatcat:deuqlm7ayzgrreueoqciozejqe