THE VERIFICATION BY THERMAL ANALYSIS OF THE SOFTWARE SIM-3D VERIFICAREA SOFTULUI SIM-3D PRIN ANALIZĂ TERMICĂ

Daniela Ionescu, Ioan Ciobanu, Béla Varga, Tibor Bedő, Aurel Crişan, Vlad Monescu
unpublished
The soft designed to simulate the casting solidification, created by Transilvania University of Brasov is experimentally verified and the results are presented in this paper. The verification was carried out by thermal analysis. A cubic sample part with the dimensions 40 × 40 × 40mm was cast. The temperature variation in the central points of the casting was determined through simulation and experiment. The simulation results were compared with the experimental ones. Thus, the validity of the
more » ... e validity of the software was confirmed. Rezumat. La Universitatea Transilvania din Braşov a fost realizat un soft pentru simularea solidificării pieselor turnate. Sunt prezentate rezultatele privind verificarea experimentală a acestui soft. Verificarea s-a efectuat prin analiză termică. În acest scop s-a turnat o piesă de probă, cubică, cu dimensiuni 40 × 40 × 40 mm. Prin simulare şi prin experiment s-a determinat variaţia temperaturii în centrul probei turnate. Rezultatele obţinute prin simulare s-au comparat cu cele experimentale. Aceasta a confirmat validitatea softului.
fatcat:eb4mgvdjzzglzolpsbu4erncau