De politieke en institutionele ontwikkeling van het Brussels Stadsgewest: bevindingen en perspectieven

Caroline Van Wynsberghe, Johanne Poirier, Dave Sinardet, Francois Tulkens
2009 Brussels Studies  
La revue scientifique électronique pour les recherches sur Bruxelles / Het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek over Brussel / The e-journal for academic research on Brussels Notes de synthèse | 2009 De politieke en institutionele ontwikkeling van het Brussels Stadsgewest: bevindingen en perspectieven Synthesenota, SGB nr. 10 Le développement politique et institutionnel de la Zone métropolitaine de Bruxelles : constats et perspectives The political and institutional
more » ... titutional development of the Brussels Metropolitan Zone: observations and prospects • Caroline Van Wynsberghe is afgestudeerd als licentiate politieke wetenschappen aan de Université catholique de Louvain (UCL) en behaalde het 'Diplôme d'études approfondies' in politieke sociologie aan het Institut d'Études Politiques (Parijs). Zij is onderzoekster bij het Centre de Politique Comparée (UCL) en docent (FUCaM). Ze spitst haar onderzoek toe op het evenwicht tussen lokale en federale belangen in federale hoofdsteden. "Brussels", in Finance and Governance of Capital Cities in Federal Systems, McGill University Press (2009). Contact : c.vanwynsberghe@uclouvain.be het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek over Brussel www.brusselsstudies.be Contact Brussels Studies : M. Hubert (hoofdred.) -hubert@fusl.ac.be -++ 32 (0)485/41.67.64 -++ 32 (0)2/211.78.53 www.statengeneraalvanbrussel.be Brussels Studies is gepubliceerd met steun van het IWOIB (Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel -Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Discussieavond: 9 februari, 19u45 Erasmushogeschool Dansaert campus Zespenningenstraat 70 1000 Brussel 1 Het gaat dus om het vraagstuk van het stadsgewest (région urbaine), d.w.z. de agglomeratie (36 gemeenten) en de Brusselse voorsteden (Luyten & Van Hecke, 2007: 3). 2 Deze nota behandelt slechts de functionele aspecten van het beleid van het Brussel Stadsgewest. Voor aspecten betreffende de sociale rechtvaardigheid verwijzen wij naar de thematiek "Sociale ongelijkheden en de sociale cohesie" van de SGB's; Loopmans e.a., 2009. C. Van Wynsberghe, J. Poirier, D. Sinardet, F. Tulkens, "Staten-Generaal van Brussel. De politieke en institutionele ontwikkeling van het Brussels Stadsgewest: bevindingen en perspectieven", Brussels Studies, Synthesenota nr. 10, 2 februari 2009. Brussels Studies het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek over Brussel 2 C. Van Wynsberghe, J. Poirier, D. Sinardet, F. Tulkens, "Staten-Generaal van Brussel. De politieke en institutionele ontwikkeling van het Brussels Stadsgewest: bevindingen en perspectieven", Brussels Studies, Synthesenota nr. 10, 2 februari 2009. ject overwogen worden. Is dit een rol voor Brussel als gewest? Kan men geloven dat de gemeenten zich zullen verenigen om de vereiste impuls te geven? Of zal men moeten wachten op een federaal -of zelfs Europees -initiatief om te starten? In ieder geval zullen, los van het geloof van eenieder in het belang van het project, ook stimuli voor samenwerking moeten worden gegeven om alle betrokkenen te verenigen rond één project (Kübler, 2005: 87). Brussels Studies het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek over Brussel 5 C. Van Wynsberghe, J. Poirier, D. Sinardet, F. Tulkens, "Staten-Generaal van Brussel. De politieke en institutionele ontwikkeling van het Brussels Stadsgewest: bevindingen en perspectieven", Brussels Studies, Synthesenota nr. 10, 2 februari 2009. Brussels Studies het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek over Brussel 7 C. Van Wynsberghe, J. Poirier, D. Sinardet, F. Tulkens, "Staten-Generaal van Brussel. De politieke en institutionele ontwikkeling van het Brussels Stadsgewest: bevindingen en perspectieven", Brussels Studies, Synthesenota nr. 10, 2 februari 2009.
doi:10.4000/brussels.961 fatcat:5zwr6jijkza6lc3lklhjheygmm