Kaliningradzkie trzęsienie ziemi 21 września 2004 roku [unknown]

Wiaczesław Orlienok, Kazimierz Pęcherzewski
2007
W artykule przedstawiono zwięzłą informację o silnym trzęsieniu ziemi, które wystąpiło 21września 2004 roku na południowo-wschodnich obrzeżach Morza Bałtyckiego, z epicentrum w Obwodzie Kaliningradzkim. Autor na podstawie zapisów kilku stacji sejsmologicznych (szwedzkich, fińskich, rosyjskich, litewskich, polskich i norweskich), uzupełnionych obserwacjami i informacjami pozyskanymi od mieszkańców i instytucji z miejsc i rejonów, które najbardziej odczuły samo trzęsienie i jego skutki,
more » ... ł własny pogląd dotyczący genezy tych wstrząsów, lokalizując ich epicentra zdecydowanie na Półwyspie Sambijskim, a nie na akwenie Bałtyku. Chronologiczne zestawienie odczuwalnych (w ciągu ostatnich 600 lat) trzęsień ziemi uświadamia, że najwyższa pora, by zweryfikować powszechne opinie o asejsmiczności bliskich nam rejonów. Najnowsze badania jednoznacznie stwierdzają, że południowo- -wschodnie obrzeża syneklizy bałtyckiej to obszary o zwiększonej geodynamice podłoża i możliwych lokalnych wstrząsach, które zdaniem autora mogą sporadycznie, raz na 50-100 lat, gwałtownie wzrastać. Ich magnituda może osiągać nawet ponad 5 stopni w skali Richtera, co w efekcie może stanowić poważne zagrożenie dla miejscowej społeczności i gospodarki.
doi:10.34858/spg.3.2007.010 fatcat:uprcmbd5njgxxg3buxzgq2m5h4