BIST Seramik Sanayi Firmalarının Finansal Performanslarının AHP ve GRA Yöntemleriyle Ölçülmesi Measuring the Financial Performance of BIST Ceramic Industry Firms via AHP and GRA

Seyfettin ÜNAL, Fatma KÖSE İÇİGEN, Halime GÜRDAL
2017 Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi  
Bu çalışmada, Borsa İstanbul'da işlem gören seramik sanayi firmalarının finansal performanslarının AHP ve GRA yöntemleri yardımıyla analiz edilmesi ve sonuçların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla işletmelerin 2010-2015 yıllarını kapsayan 6 yıllık döneme ait likidite, faaliyet etkinliği, mali yapı ve kârlılık oranları hesaplanmıştır. Bu hesaplanan oranlar yardımıyla firmaların performansları hem AHP hem GRA ile analiz edilmiştir. Elde edilen analiz bulgularına göre performans
more » ... rformans sıralamasında ilk sırada "Ege Seramik" gelirken, ikinci sırada "Kütahya Porselen", son sırada ise "Uşak Seramik" yer almıştır. The main goal of this study is to analyze and compare the financial performance of BIST ceramic industry firms via AHP and GRA. The sample covers a six-year period between 2010 and 2015. For the purpose, selected financial ratios of liquidity, asset management, financial structure and proficiency are used. According to the results of both GRA and AHP, "Ege Seramik" appears to be the best performing firm. Following it, "Kütahya Porselen" comes in the second rank whereas "Uşak Seramik" stands at the end of the list
doaj:02fe99189a3f49cab04d0687108f3914 fatcat:xygwzmzgxrcsrcrowqg2cl6ue4