ПЕРЕВАГИ ПРОЦЕСУ РЕНОВАЦІЇ АРХІТЕКТУРНИХ СПОРУД У КОНТЕКСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Хе Сіньї
2020 Humanities science current issues  
Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 33, том 2, 2020 84 Мистецтвознавство УДК 72.012:72. 025.5
doi:10.24919/2308-4863.2/33.215785 fatcat:hodfoektnrhanmicsmb35dfjj4