Shaping Relationships with Customers on the Internet Shown on the Example of Polish Railway Companies Offering Passenger Transport
Kształtowanie relacji z klientami w internecie na przykładzie polskich spółek kolejowych oferujących przewozy pasażerskie

Paweł Waniowski
2017 Marketing i Zarządzanie  
Kształtowanie relacji z klientami w internecie na przykładzie polskich spółek kolejowych oferujących przewozy pasażerskie Kod JEL: M31 Słowa kluczowe: marketing relacji, komunikacja, przewozy kolejowe Streszczenie: Obecnie ponad 1/3 wszystkich transakcji związanych z zakupem biletów odbywa się w internecie. Oprócz tego podmioty oferujące pasażerskie przewozy kolejowe komunikują się ze swoimi klientami poprzez oferowanie licznych programów i aplikacji dotyczących rozkładów jazdy i poszukiwania
more » ... dy i poszukiwania połączeń, cen biletów i ofert promocyjnych oraz aktualnego położenia pociągów na trasie i monitorowania spóźnień. Celem artykułu będzie ukazanie różnych obszarów procesu kształtowania relacji z klientami w internecie wraz z jego uwarunkowaniami i skutkami oraz wskazanie jej mocnych i słabych stron na tle działań konkurentów krajowych oraz podmiotów oferujących pasażerskie przewozy kolejowe w innych krajach. Przedstawione zostanie znaczenie relacji on-line w komunikowaniu się z aktualnymi i potencjalnymi nabywcami usług kolejowych oraz analiza i ocena różnych działań podejmowanych w różnym zakresie przez liczne spółki zajmujące się świadczeniem usług w zakresie przewozów pasażerskich. Wprowadzenie Możliwość zakupu biletu kolejowego przez internet po raz pierwszy została w Polsce zaoferowana przez PKP Intercity w roku 2007. W kolejnych latach możliwość tę zaczęły oferować inne spółki obsługujące przewozy pasażerskie. Niestety, nowo powstające spółki sprzedaż internetową uruchamiają z dużym
doi:10.18276/miz.2017.48-24 fatcat:u5wbyb7ulbe5tp6l5rgkscehvu