EFIKASNI PORTFOLIO I RIZIK-PRINOS KRIVA INDIFERENTNOSTI U PROCESIMA INVESTIRANJA

Maja Grabež
2022 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
U ovom radu opisane su hartije od vrednosti kojima se trguje na berzama i rizici koji se javljaju u samom procesu investiranja kako bi se mogao stvoriti portfolio hartija od vrednosti koji će investitoru obezbediti najveći mogući prinos po tom osnovu, odnosno zaradu.
doi:10.24867/20gi05grabez fatcat:hude6daftrfo5jojcjud4aumli