Tang Hanedanlığı Dönemi Çin Şiiri, Wang Wei ve Meng Haoran'ın"Beş İmli Dört Mısralı Şiir (五言绝句)" Özelliğine Göre Yazılmış Şiirleri Üzerine Bir İnceleme

Nuray PAMUK ÖZTÜRK
2020 Söylem  
Öz Çin toprakları tarih boyunca birçok hanedanlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu hanedanlıklardan biri ). Tang Hanedanlığının kurulması ile Çin'de yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda birçok gelişme yaşanmıştır. Kültürel alanda yaşanan gelişmelerin içerisinde edebiyat önemli bir yere sahiptir. Bu dönem, Çin edebiyatının gelişmesinde ve yenilenmesinde bir dönüm noktası niteliğindedir. Tang Hanedanlığı döneminde ortaya çıkarılan edebiyat eserleri,
more » ... at eserleri, günümüz Çin edebiyat eserlerinin temelinin oluşmasında büyük etkiye sahiptir. Sanat ve edebiyata önem veren imparatorların desteği ile gelişen Tang dönemi edebiyatında en göze çarpan ögelerden biri şiirdir. Daha önceki dönemlerde şairler tarafından imparatora ve saraya övgüler sunan şiirler yazılırken, Tang Hanedanlığı döneminde şiirlerde genel olarak; halkın durumu, doğa olayları, sosyal yaşam, savaşlar, kahramanlıklar, sevgi gibi konular ele alınmıştır. Şiirler yapısal olarak beş veya yedi im kullanılarak yazılmıştır. Bu çalışmada Tang Hanedanlığı döneminin Beş İmli Dört Mısralı Şiir türünün özelliklerinden, şair Wang Wei (701-761) ve Meng Haoran'ın (689-740) hayatlarından bahsedilmiştir. Şairlerin beş imli dört mısralı şiirlerine örnekler verilmiştir. Şiirlerin Türkçe anlatıma en uygun şekilde çevirileri yapılmaya çalışılmış olup konuları hakkında inceleme yapılmıştır. Abstract China has been home for many dynasties in the history. One of them was Tang Dynasty
doi:10.29110/soylemdergi.792204 fatcat:4i3rdnbyyvcq5ikmrhdokamxc4