Cumhuriyet Tarihimizin İlk Anayasası Olarak 1924 Anayasası nın Genel Olarak Değerlendirilmesi

Kadir Caner DOĞAN
2022 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi  
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk resmi anayasası olan 1924 Anayasası ile millet egemenliğine dayalı demokratik ve laik bir modern devletin inşası gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet tarihimiz açısından bir temel sağlayan bu anayasa, siyasal kurumları meydana getirdiği gibi cumhuriyet kültürünün de oluşmasında rol oynamıştır. Bu anayasa, cumhuriyetin daha sonraki anayasal ve yasal gelişiminde paya sahiptir ve bu bakımdan da önem taşımaktadır. Bu çalışma, 1924 Anayasası, hazırlanış süreci, özellikleri,
more » ... ganlara dair hükümleri ve meydana gelen değişiklikler üzerinden analiz edilmiştir. Ayrıca bazı siyaset bilimi ve felsefesi kavramları ile de ilişkilendirilmiştir. Çalışmanın yöntemi, literatür taramasıdır.
doi:10.26677/tr1010.2022.993 fatcat:rbvamvougzcb7loqbu5cvcyw2y