Student Mobility and Sorting of Students
Mobilność studentów i ich sortowanie

Paweł Bukowski
2020 Gospodarka Narodowa  
This study investigates whether improving student mobility leads to greater sorting of students between schools and classes . I isolate an exogenous change in student mobility using the two-stage design of the Polish comprehensive education system and differences in school density across geographic areas . I construct a novel measure of student homogeneity based on Raven's Progressive Matrix test score . One finding is that higher mobility leads to greater sorting of students between schools .
more » ... nother, more novel, result shows that mobility also leads to higher sorting within a school (across classes) . I provide suggestive evidence that demand for peer quality among students motivates school principals to create selective tracks within comprehensive schools . Streszczenie: Artykuł analizuje wpływ mobilności uczniów na ich sortowanie pomiędzy szkoły i klasy . Strategia dla uzyskania związków przyczynowo-skutkowych opiera się na dwustopniowej strukturze polskiego systemu edukacji powszechnej oraz różnicach w gęstości szkół pomiędzy gminami . Miara homogeniczności studentów oparta jest na Matrycach Ravena . Wyniki pokazują, że większa mobilność uczniów zwiększa ich sortowanie pomiędzy szkołami oraz klasami . Dodatkowa analiza sugeruje, że popyt na wysoką jakość rówieśników motywuje dyrektorów szkół do tworzenia specjalistycznych klas . Słowa kluczowe: mobilność studentów, sortowanie, równość szans, Polska Kody klasyfikacji JEL: I20, I21, I24, I28 Artykuł złożony 1 maja 2020 r ., w wersji poprawionej nadesłany 17 lipca 2020 r ., zaakceptowany 21 lipca 2020 r .
doi:10.33119/gn/125587 fatcat:iqdbv7mi3bc6bn7yecrnt2v7ka