Geriye Melezlemeyle Üretilen Etçi Genotiplerin Bir Ticari Etlik Piliç Genotipiyle Büyüme, Kesim ve Karkas Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması

Musa Sarıca, Umut Sami Yamak, Mehmet Akif Boz, Ahmet Uçar
2014 Tavukçuluk Araştırma Dergisi  
Bu çalışmada, üçlü melezleme ile üretilen M1 ve M2 genotiplerinin ticari hızlı gelişen F etlik piliçleri ile büyüme ve bazı kesim özellikleri bakımından karşılaştırılması yapılmıştır. Tüm genotiplerden 260'ar adet erkek-dişi karışık civciv aynı kümeste her genotip 10 tekerrürlü olarak büyütmeye alınmıştır. Ticari hızlı gelişen piliçlerde iki farklı kesim yaşı uygulanmış, üçlü melezlerle karşılaştırmak amacıyla 6 ve 7. haftalarda kesilmişlerdir. F piliçleri, 42 günde kesim ağırlığına ulaşırken,
more » ... çlü melez gruplar 49. günde kesim ağırlığına ulaşabilmişlerdir. Genotiplerin kesim yaşına kadar tükettikleri yem miktarı eşit gerçekleşmiş, yemden yararlanma oranlarında F genotipi daha düşük değere sahip olmuştur. Karkas randımanları ve karkas parça oranları arasındaki farklılıklar önemli bulunmuş, F genotipi daha yüksek karkas randımanına sahip olmuştur (P<0.05). Tüm genotiplerden elde edilen karkas parça oranları kabul edilebilir seviyelerde bulunmuştur
doaj:718948df9c964690aa797a25010ad260 fatcat:fpl57lwmdjca5dixpf3ifshsim