UNIVERSELLE OG SPROGSPECIFIKKE TRÆK I SPÆDBØRNS PERCEPTION AF SPROGLYDE

Ocke-Schwen Bohn
2008 Psyke & Logos  
Børn er født med en lang række perceptuelle evner, som sætter dem i stand til at tilegne sig de sprog, som tales i deres omgivelser. Nyfødte børn kan skelne mellem næsten alle konsonanter, der bliver brugt i verdens sprog til at signalere betydningsforskelle, uanset om konsonanterne forekommer i de(t) sprog, børnene hører. Selvom børnenes universelle perceptuelle evner begrænses til de sprogspecifikke evner, voksne har, når de er mellem 7 og 11 måneder gammel, går de oprindelige evner ikke
more » ... men kan genoplives, når vi senere i livet lærer andre sprog. Denne artikels hovedvægt ligger på spædbørns vokalperception, som har ikke fået lige så meget opmærksomhed som konsonantperception. I vores forskning med canadiske, danske og tyske spædbørn fandt vi universelle perceptuelle asymmetrier, som vi mener, har stor betydning for børnenes vokaludvikling. Derudover viser voksne de samme perceptionsmønstre som spædbørn, når deres evne til at skelne mellem vokaler fra fremmedsprog testes.
doi:10.7146/pl.v29i2.8496 fatcat:f325isnj75eefnd7qlyx26gmry