Critica metafizicii şi noua retorică a liberalismului* [The critics of metaphysics and the new rethoric of liberalism]

Marc Bucuci
unpublished
During the Enlightment, the emergence and the prestige of sciences influenced the rhetoric of liberalism. This metaphysical rhetoric, according to Richard Rorty, became an ostacle to liberalism' efficient marketing. Rorty deconstructs this rhetorical fusion and conceives a new kind of rhetoric for liberalism. Critica metafizicii şi liberalismul A devenit un clişeu al gândirii contemporane faptul că discursul fi-losofic trăieşte o vârstă paradoxală a sa. Mă refer la acele situaţii în care
more » ... aţii în care filosofia îşi reinventează proble-matica şi strate-giile de cercetare prin înscenarea propriului "sfârşit" 1. În primul rând, este vorba de fenomenele textuale petrecute în orizontul metafizicii, a cărei critică devine o formă aproape eminentă de manifestare. Situaţia devine cu atât mai paradoxală cu cât unul din reflexele textuale ale filosofilor, cel puţin în tradiţia continentală, este acela de a-şi denunţa antecesorii ca metafizicieni reziduali (astfel procedează Heidegger cu Nietzsche, apoi Derrida procedează la fel cu Heidegger, ceea ce i se poate întâmpla şi lui Derrida, aşa cum ne avertizează un alt autor 2). În mod ironic, toate aceste eforturi ce alcă-tuiesc spectrul de acţiuni specific "criticii metafizicii", reinventează metafizica. Toate aceste discon-tinuităţi creează, se poate spune, o continuitate mai solidă decât cea anterioară criticii, indiferent de maniera în care se desfăşoară acel demers. În studiul de faţă nu ne inte-resează o cartografiere a vectorilor de forţă pe liniile cărora se desfă-şoară critica metafizicii, ci punctele ei de interacţiune cu ideologia libe-ralismului. În acest sens, am ales un
fatcat:qek5tjkxqzb5lf5a3g5327x6pa