МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ У ВОЄННІЙ СФЕРІ

Volodymyr M. Cherneha, Vitaliy O. Katsalap, Оleksandr V. Voitko
2018 Sučasnì Informacìjnì Tehnologìï u Sferì Bezpeki ta Oboroni  
УДК 355.40:356.35 Володимир Миколайович Чернега (канд. техн. наук) Віталій Олександрович Кацалап (канд. військ. наук) Олександр Володимирович Войтко (канд. військ. наук) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ, Україна МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ У ВОЄННІЙ СФЕРІ Розвиток сучасного інформаційного суспільства обумовив виникненню нових загроз інформаційній безпеці держави у воєнній сфері. Ефективна протидія загрозам інформаційній безпеці
more » ... ржави у воєнній сфері залежить від проведеної заздалегідь якісної їх оцінки. В статті запропоновано методику оцінки загроз інформаційній безпеці держави у воєнній сфері, яка на відміну від існуючих враховує ієрархію показників для кожної загрози. Використання такого підходу дасть можливість передбачити можливі зміни в інформаційному просторі. Відповідно до розробленої методики проведена якісна оцінка характеристик, які впливають на вагу часткових критеріїв відносної пріоритетності загроз інформаційної безпеки держави у воєнній сфері. Ключові слова: Загрози, інформаційна безпека, ієрархічна структура.
doi:10.33099/2311-7249/2018-31-1-149-154 fatcat:fiazfyfdhnhclgnlp5dzx2nnri