Efektívnosť a optimalizácia v poštovej preprave, alebo "viac za menej"

Juraj Vaculík, Patrik Zelik
2010 Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod  
doi:10.26552/pte.c.2010.1.4 fatcat:gepbvjhbnzhsjbcixnohcj2hhi