Castleman Hastalığı: Laparoskopik yaklaşımla tedavi edilen pararenal alanda nadir bir retroperitoneal kitle

Uygar MİÇOOĞULLARİ, Asım ÖZAYAR, Ali Fuat ATMACA
2020 Yeni Üroloji Dergisi  
Özet Unicentric Castleman Hastalığı (UCD), etiyolojisi bilinmeyen nadir bir hastalıktır. UCD, lokalize lenfoid doku proliferasyonu ve interfoliküler hipervaskülarite ile karakterizedir. Pararenal alanda, diğer tümörleri taklit edebilen nadir görülen bir kitledir. Bu vakada kliniğimizde laparoskopik yaklaşımla tedavi edilen retroperitoneal UCD'yi sunuyoruz. Anahtar Kelimeler: castleman hastalığı, hiyalin vasküler varyantı, benign tümör, laparoskopi Abstract Unicentric Castleman's Disease (UCD)
more » ... n's Disease (UCD) is a rare disorder with unknown etiology. UCD is characterized by a localized lymphoid tissue proliferation and interfollicular hypervascularity. It is a rarely seen mass in the pararenal space, which can mimic other tumors. In this case, we present a retroperitoneal UCD which is treated with laparoscopic approach in our clinic.
doi:10.33719/yud.653413 fatcat:ngbzprugpvc4be7wshp4wotth4