Inovacijske nagrade u šumarstvu

Mario Šporčić, Matija Landekić, Mijo Ćosić, Matija Bakarić
2017 Nova meh. šumar   unpublished
Nacrtak-Abstract Inovacija je temelj današnje poslovne prakse i pokretačka snaga suvremene ekonomije. Na razini zajedničke europske politike inovacije se drže glavnim čimbenikom ekonomskoga rasta, konkurentnosti i zapošljavanja, a za mnoge uspješne tvrtke inovacije su ključni čimbenik njihova rasta i razvoja. Važnost je inovacija prepoznata i u šumarstvu te se u mnogim razvi-jenim zemljama provode razni projekti i akcije vezani uz osnaživanje inovacija u šumarstvu. U ovom se radu predstavljaju
more » ... radu predstavljaju dva istaknuta međunarodna programa, odnosno pristupa koji su usmjereni nagrađivanju šumarskih inovacija i koji stoga imaju važnu ulogu u promicanju i poticanju inovacija u šumarstvu. Jedan od tih programa je Schweighoferova nagrada za inovacije u europskom šumarsko-drvnom sektoru. Drugi je medalja za inovacije koju dodjelju-je njemački Centar za šumski rad i tehnologiju (KWF). Prikaz odabranih programa uključuje postupak nominacije i ocjenjivanja inovacija, kategorije inovacija i nagrade te posebno aktualne pobjednike, tj. nagrađene inovacije u šumarstvu. Inovacije se u šumarstvu smatraju instru-mentom koji može poboljšati konkurentnost šumarskih proizvoda i usluga, ojačati razvoj šumarstva i drvne industrije te osigurati uspješne odgovore na izazove koji dolaze. Prikazom dvaju priznatih sustava nagrađivanja šumarskih inovacija i primjera uspješnih (nagrađenih) inovacija namjerava se utjecati na razvoj svijesti o važnosti i ulozi inovacija u šumarstvu te u konačnici pridonijeti jačanju inovacija i razvoju inovacijske kulture u šumarskom sektoru. Ključne riječi: inovacije u šumarstvu, inovacijske nagrade, promicanje inovacija inovacija može biti »nova za tvrtku« (već prisutna na tržištu, ali je novouvedena u određenu tvrtku), »nova za tržište« (novouvedena na svom tržištu), ili »nova za svijet« (prvi put uvedena za sva tržišta i sve industrije). Može se klasificirati kao radikalna inovacija-ako ima značajan utjecaj na tržište i ekonomsku aktivnost tvrtke na tom tržištu, ili kao inkrementalna (postupna)-ako uključuje značajna poboljšanja postojećih proiz-voda (OECD 2005). Inovacija je složen pojam i kao većinu općih kon-cepata teško ju je jednoznačno odrediti i dati jednu široko prihvaćenu definiciju. Jedan od prvih važnih izvora u inovacijskoj teoriji Schumpeter (1911) općenito definira inovaciju kao spontano te diskon-tinuirano pojavljivanje i uvođenje nove kombinacije sredstava za proizvodnju. U ekonomskom smislu Schumpeter inovacijama smatra etabliranje novoga proizvoda, razvoj novoga proizvodnoga procesa, ot-varanje i uspostavu novih tržišta i tržišnih struktura, te razvoj novih izvora dobave sirova materijala i dru-gih proizvodnih resursa. Nelson i Winter (1977) tehnološkom inovacijom smatraju značajne promjene 1. Uvod-Introduction Inovacija općenito označava uspješno uvođenje novosti. Usko je povezana s kreativnošću, no dok je kreativnost sposobnost proizvodnje novih ideja (neovisno o njihovoj eventualnoj primjenjivosti), ino-vacija uključuje sposobnost transformacije novih ideja u (korisne) proizvode ili usluge (Srića 2003). Inovacija se često poistovjećuje s tehnološkom inovacijom, no moderna inovacijska literatura razlikuje barem dvije vrste inovacija, tj. inovacije proizvoda (promjene u proizvodima tvrtke koji mogu biti dobra ili usluge) i inovacije procesa (tehnološke ili inovacije u orga-nizaciji tvrtke) (Rametsteiner i dr. 2005). Inovacija se u poslovnom smislu često razumijeva kao proces tvrtke, koji uglavnom ima linearan koncept, usmjeren je na razinu tvrtke i odvija se u nekoliko zasebnih faza (Rogers 1995). S druge strane, inovacija se također može opisati kao više iterativan, složen nelinearan fe­ no men koji obuhvaća širok raspon dionika i različitih interakcija uključenih u modelu inovacijskoga sustava (Rametsteiner i Weiss 2006). Prema stupnju novosti
fatcat:mqpefa6wuzasjgw54l62fydk24