Dziecko niepełnosprawne – czy pełnoprawny obywatel? [chapter]

Grażyna Mikołajczyk-Lerman
2013 Nowy ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Wielisławie Warzywodzie-Kruszyńskiej z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej  
Społeczeństwo może domagać się od władz prowadzenia polityki zapewniającej wszystkim obywatelom równe prawa i niedyskryminowania potrzebujących. W. Warzywoda-Kruszyńska 2012 WPROWADZENIE Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich ochrona praw osób z niepełnosprawnościami to ważne wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa i państwa polskiego. Oznacza zmianę perspektywy -zamiast wyłączności tradycyjnej pieczy administracyjnej w formie pomocy lub wcześniej opieki społecznej, wciąż ważnej i potrzebnej,
more » ... ieramy perspektywę osoby z niepełnosprawnością z poszanowaniem jej godności, potencjału i woli realizacji własnych praw, takich jak prawo do pracy, edukacji czy prawo wyborcze (Rzecznik Praw Obywatelskich 2012a: 5). Specyficzna sytuacja osób z niepełnosprawnością sprawia, że często na pierwszy plan (w sposób zrozumiały przesłaniając subiektywnie wszystko inne) wysuwa się prawo do leczenia, uzyskania środków pomocniczych czy terapii, jednakże coraz częściej rośnie świadomość nierównego traktowania w innych dziedzinach -od edukacji po prawa polityczne. Wzrostowi tej indywidualnej świadomości nie towarzyszą wystarczająco szybkie zmiany w działaniu państwa. Dzieci niepełnosprawne to szczególna kategoria członków społeczeństwa, gdyż realizują swoje zadania rozwojowe w warunkach mniej korzystnych niż ich rówieśnicy. Ogrom problemów związanych z sytuacją dziecka niepełnosprawnego żyjącego w trudnych warunkach, wskazuje że jest to potencjalnie szczególnie http://dx.
doi:10.18778/7525-967-4.17 fatcat:fjbthlsckvc3pfahhjw734p66i