Анатолий Иванович Мартынов, Владимир Николаевич Елин, Скифо-сибирский мир Евразии

Nenad Vidaković
2010 Migracijske i Etniĉke Teme  
Москва: Издательство "Вышая школа ", 2009, 199 str. Od druge polovine 18. stoljeća Skiti i njima srodni narodi predmet su znanstvenog istraživanja. Teoriju skitsko-sibirskog svijeta uveo je u rusku arheologiju M. I. Rostovcev početkom 20. stoljeća. Sadržajno se ona odnosi na areal arheoloških kultura ranoga željeznog doba, koje su se prostirale od Dnjepra na zapadu do Ordosa na istoku. Kronološki, skitsko-sibirski svijet obuhvaća razdoblje od 7. stoljeća Euroazije tada se razvio društveni,
more » ... darski i kulturni obrazac koji su prihvatili kasniji naraštaji nomada. Ruski arheolozi A. I. Martynov i V. N. Elin, autori monografije Skitsko-sibirski svijet Euroazije, ističu kako je njihova zadaća »pokazati opće crte povijesnog razvoja na teritoriju euroazijskog stepskog pojasa u 1. tisućljeću pr. Kr.« Prema njihovu mišljenju, povijest skitsko-sibirskog svijeta arheologična je i u glavnim crtama najbolje se može rekonstruirati pomoću arheološkog materijala. Iako odvojene velikim prostranstvima, arheološke kulture stepskog pojasa Euroazije tvorile su jedinstvenu kulturno-povijesnu cjelinu. To kul-
doaj:3ff1672700af4e6a8707b944f166c557 fatcat:unieiynmynhtdfci7f2z2eibp4