РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ПОСЛІДОВНО З'ЄДНАНИХ І РЕЗЕРВОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БЕЗ ВІДНОВЛЕННЯ ДЛЯ ДИФУЗІЙНО-НЕМОНОТОННОГО РОЗПОДІЛУ ЇХ ВІДМОВ

Volodymyr I. Mirnenko, Serhii O. Pustovyi, Petro M. Yablonskyi
2015 Sučasnì Informacìjnì Tehnologìï u Sferì Bezpeki ta Oboroni  
В роботі здійснено розрахунок ймовірності безвідмовної роботи послідовно з'єднаних і резервованих елементів без відновлення для дифузійно–немонотонного (ДН) розподілу їх відмов. Розрахунки здійснені для виробів електронного типу. Показана залежність функції ДН–розподілу при різних значеннях коефіцієнтів масштабу і форми. Враховуючи, що інтенсивність відмов несе інформацію про щільність і функцію розподілу, наведена залежність інтенсивності відмов від поточного часу для різних значень
more » ... значень коефіцієнтів масштабу і форми Розрахунки здійснені для гіпотетичних елементів виробів електронного типу. При t→∞ інтенсивність відмов прагне до деякої постійної величини, що є характерним для ДН-розподілу. Середнє напрацювання на відмову при збільшенні числа послідовно з'єднаних елементів зменшується, а зі збільшенням коефіцієнту масштабу і форми – збільшується При низькій надійності елементів, збільшення числа паралельно з'єднаних елементів не дозволяє суттєво підвищити середнє напрацювання на відмову системи у цілому. Збільшення коефіцієнту масштабу призводить до зростання ймовірності послідовно і паралельно з'єднаних елементів. Збільшення кратності резервування призводить до збільшення середнього напрацювання на відмову для паралельно з'єднаних елементів. Для послідовно з'єднаних елементів збільшення числа елементів призводить до зменшення середнього напрацювання на відмову. Наведено порівняння ймовірності безвідмовної роботи і середнього напрацювання на відмову для вказаних видів з'єднань елементів для експоненціального і дифузійно-немонотонного законів.
doaj:d94c2e4c63b14ca3b09db12cf90e167b fatcat:jdhhd2ptrvbedob3bxf2p2dt5e