Interteksty malarskie w wybranych książkach obrazkowych Anthony'ego Browne

Michał Zając
2018 Bibliotekarz Podlaski  
W artykule zaprezentowano twórczość i biografię brytyjskiego ilustratora i pisarza Anthony'ego Browne. Szczególnym obiektem analizy stały się nawiązania i cytaty do klasycznego malarstwa światowego zawarte w książkach obrazkowych tego autora – malarskie interteksty. Dorobek Browne dyskutowany jest w kontekście koncepcji postmodernistycznych książek obrazkowych (Michelle Anstey). W trakcie analizy zwrócono uwagę na źródła intertekstów oraz ich charakterystykę. Podjęto próbę opisania i
more » ... isania i interpretacji znaczeń intertekstów w przekazie prezentowanych, wybranych książek obrazkowych Browne.
doi:10.36770/bp.87 fatcat:bl524rskvvcoroplxg2li7u3lu