Recenzja: "Controlling a strategie rozwoju MSP z województwa mazowieckiego"/ Anna Maria Wiśniewska, Joanna Antczak. Warszawa: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2015. ISBN 978-83-64614-04-0

Magdalena Klimczuk-Kochańska, Digitale Wissenschaftsplattform Pol-Int (Www.Pol-Int.Org)
2021
W książce pt. "Controlling a strategie rozwoju MSP z województwa mazowieckiego" Anna Maria Wiśniewska i Joanna Antczak odnoszą się głównie do dwóch zagadnień: rozwoju regionów i przedsiębiorstw oraz controllingu. W związku z tym praca jest podzielona na dwie części. Pierwsza dotyczy charakterystyki województwa mazowieckiego oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) z tego regionu. Druga część książki skupia się na systemie sterowania organizacją jakim jest controlling w
more » ... ing w przedsiębiorstwach. Controlling jest rozumiany w publikacji jako zakres działań zorientowany na wynik finansowy organizacji i prowadzony poprzez: ustalanie celów przedsiębiorstwa, kontrolę i przeprowadzanie działań korygujących.
doi:10.11584/opus4-1067 fatcat:2jqfd4ca45alzhtepnst77plna