Twórczość jako umiejętność wyjątkowa i powszechna:z naciskiem na zakres skojarzeń

Małgorzata Osowiecka
2020 Ogrody nauki i sztuk  
Umiejętność dokonywania dalekich i oryginalnych skojarzeń (asocjacji) jest niezbędna w powstawaniu twórczych pomysłów. Jest to jednak obszar niedostatecznie opisywany i eksplorowany. W niniejszym artykule podjęłam więc próbę uwypuklenia wagi procesów asocjacyjnych w twórczym generowaniu pomysłów. Zaczęłam od przeglądu teorii leżącej u podstaw zajmowania się twórczością w psychologii w ogóle. Następnie skupiłam się na ujęciu egalitarnym, według którego twórczość jest uniwersalną cechą przypisaną
more » ... każdemu człowiekowi. Na kanwie obserwacji własnych opisałam i przeanalizowałam wagę dalekich skojarzeń w procesie twórczego rozwiązywania problemów, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Na koniec odpowiedziałam na pytanie, w jaki sposób rozwijać twórczość.
doi:10.15503/onis2013.75.87 fatcat:u7ikm2lssrcmplwudkzt4bzco4