Tłumacz literatury: człowiek, mit, symbol

Mirosława Buchholtz
2017 Rocznik Przekładoznawczy  
Zarys treści: Punktem wyjścia artykułu jest refleksja nad kondycją literatury i literaturoznawstwa w XXI wieku, jak również nad konsekwencjami zachodzących przemian dla pojmowania roli przekładu literackiego. Zasadnicza część artykułu to propozycja typologii postaw tłumaczy literatury odwołująca się do wielowiekowej tradycji kultury. Zostanie w nim naszkicowanych z pamięci (kulturowej) kilka postaci z mitologii greckiej -bohaterów mitycznych fabuł, które w symboliczny sposób ilustrują postawy
more » ... ilustrują postawy tłumaczy literatury. Będą przedstawione przykłady tych postaw wśród tłumaczy twórczości Henry'ego Jamesa na język polski.
doi:10.12775/rp.2017.003 fatcat:pdacn4t6pnh6thgzorpihggccy