PLATON'UN TIMAIOS DİYALOĞUNDA KOSMOSUN BAKICISI: HUPODOKHE

Esra ÇAĞRI MUTLU
2016 Zenodo  
Platon'un hupodokhe üzerine olan görüşleri temelde Timaios diyalogunda bulunur. Diyalogun amacı içinde yaşadığımız dünyanın nasıl meydana geldiğine dair bir açıklama vermektir. Çünkü bu dünya İdealar evreninin aksine sonsuz ve değişmez değildir. Bu nedenle de onun başlangıcını açıklamanın bir yolu olmalıdır. Platon evrenin kökenine dair açıklamasını, "baba analojisi" (poietes kai pate) olarak adlandırılan bir analoji yoluyla verir ve bu babanın yanına da üçüncü çeşit (triton genos, 48e4) olarak
more » ... tanımladığı ve her şeyi alan ama kendinde hiçbir niteliği olmayan, tüm oluşun annesini/bakıcısını (nurse of all becoming) ekler ve onu hupodokhe olarak adlandırır. Bu bağlamda makalede hupodokhenin ontolojik ve epistemolojik bir okumasının yapılması planlanmaktadır.
doi:10.5281/zenodo.7421198 fatcat:4orstvemufdijgwq73xob7vupm