Fransa'da Yaşayan Türklerin Manevi Danışmanlık İhtiyacı

Funda Aslan Türkşen
2021 Zenodo  
Bu araştırmanın amacı Fransa'da yaşayan Türklerin karşılaştıkları sorunlar çerçevesinde manevi danışmanlık hizmetine hangi alanlarda ihtiyaç duyduklarını tespit etmektir. Bu minvalde araştırmanın amacı, "Fransa'da yaşayan Türklerin karşılaştıkları sıkıntılar nelerdir?", "Din ile ilişkileri nasıldır?" ve "Manevi danışmanlık ile ilgili görüşleri nelerdir?" sorularına cevap bulmaktır. Bu konuda Türk toplumunun ve DİTİB (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) camilerinde çalışan din görevlilerinin
more » ... lerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Böylece DİTİB bünyesinde manevi destek biriminin açılıp açılmamasıyla ilgili önerilerin geliştirilmesi ve bu birimin özellikle hangi alanlarda faaliyet göstereceğini tespit etmek hedeflenmiştir. Çalışmada nicel araştırma için anket, nitel araştırma için mülakat yöntemlerine başvurulmuştur. Anket çalışma grubunu Fransa'da yaşayan Türk asıllı 168 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcıların görüşlerine başvurmak için araştırmacı tarafından bir anket hazırlanmış ve Google Forms üzerinden kişilere uygulanmıştır. Mülakat çalışması ise iki grup ile gerçekleştirilmiştir. İlk çalışma grubunu DİTİB din görevlilerinden dokuz kişi oluşturmaktadır. İkinci grubu ise Fransa'da yaşayan Türklerden altı kişi oluşturmaktadır. Görüşmeler yarı yapılandırılmış mülakat formatında telefon aracı ile yapılmıştır. Araştırmanın nicel ve nitel verileri betimsel analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Neticede Fransa'da yaşayan Türklerin sosyal hayata uyum, ailevi sorunlar ve psikolojik sıkıntılarla karşılaştıkları saptanmıştır. Aile sıkıntılarıyla, stres, kaygı ve yas süreciyle baş etme konusunda manevi destek bekledikleri gibi duyguları yönetme, hastalıklarla ve korkularla mücadelede konusunda da manevi destek bekledikleri ortaya çıkmıştır. Sorunlarının özellikle aile müessesesi etrafında yoğunlaşması hasebiyle DİTİB bünyesinde, içerisinde manevi danışmanların da görev aldığı Aile ve Dinî Rehberlik bürosunun aciliyetle açılması önerilmiştir. Ayrıca yaşadıkları sıkıntıların türü ve şiddeti bağlamında man [...]
doi:10.5281/zenodo.5806575 fatcat:6p5aq3zawvaxzoq7iztrf2fxie