Globali ekonomika ir antreprenerystė

Marija Kučinskienė, Gražina Jatuliavičienė
2002 Ekonomika  
Ekonomikai įgaunant sparčius pokyčius ir poreikį adaptuotis ekonomikos pokyčių terpėje, straipsnyje aptariamas antreprenerystės reiškinys internacionalizacijos ir globalizacijos procesų kontekste. Pagrindinis dėmesys skiriamas globalios ekonomikos ypatumams, antreprenerystei, kaip vienas iš būdų ekonomikai įgyti naujos vertės kūrimo palankias galimybes, tyrinėti. Autorės argumentuoja, kad antreprenerystė yra katalizatorius inovacinės veiklos aktyvinimui ir plėtrai, adekvačiai reaguojant į
more » ... reaguojant į konkurencinius iššūkius pasaulinėje rinkoje. Tyrimais pagrindžiama antreprenerystės svarba smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai Lietuvoje.
doi:10.15388/ekon.2002.17271 fatcat:kjzxreiijndbjmb27peh3an45u