Improving strategy of innovation in small and medium-sized enterprises in the construction industry through investment in the development of the CRM programs and BSC matrix
Unapređenje strategije inovativnosti malih i srednjih preduzeća u građevinskoj industriji kroz ulaganje u razvoj CRM programa i BSC matrice

Vladimir Marinković
2016 IMK-14 - Istrazivanje i razvoj  
Sunce Marinković doo, Kragujevac; dokorant na Fakultetu Organizacionih Nauka Inovativnost za mala i srednja preduzeća predstavlja jedan od ključnih faktora uspeha u poslovanju na sve turbulentnijim tržištima. Ulaganje u unapređenje softverskih aplikacija za upravljanje odnosima sa potrošačima je odlučujuće za podizanje inovativnosti, poboljšanje poslovnih performansi i maksimizaciju profita kroz adekvatan sistem upravljanja i primenu strategije fokusirane na korisnika. Ulaganje u inovativnost
more » ... je u inovativnost je siguran put u obezbeđivanju poslovnog rezultata i profitabilnosti malih i srednjih preduzeća Ključne reči: inovativnost, mala i srednja preduzeća, CRM, upravljanje odnosima sa potrošačima Slika 1: CRM lanac vrednosti IMK-14 -Istraživanje i razvoj u teškoj mašinogradnji Marinković, V. Innovation of small and medium-sized enterprises represents one of the key success factors in the business at all turbulent markets. Investing in the improvement of software applications for managing relationships with customers is crucial to raise innovation, improve business performance and maximize profits through an adequate management system and implementation of strategies focused on the user. Investing in innovation is a sure way in securing business results and profitability of small and medium-sized enterprises.
doi:10.5937/imk1601015m fatcat:vqficfvlgnfffp32adlanumi6a