Ανάπτυξη και εκτίμηση του δυναμικού επισωματικών και ιϊκών φορέων για την γονιδιακή μεταφορά σε κυτταρικά συστήματα και σε κλινικές δοκιμές στην γονιδιακή θεραπεία [thesis]

Αριστείδης Γιαννακόπουλος
Ανάπτυξη και εκτίμηση του δυναμικού επισωματικών και ιϊκών φορέων για την γονιδιακή μεταφορά σε κυτταρικά συστήματα και σε κλινικές δοκιμές στην γονιδιακή θεραπεία» Αριστείδης Π. Γιαννακόπουλος Πάτρα 2006 Ευχαριστίες Η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2002 -2005 στο εργαστήριο γενικής βιολογίας του πανεπιστημίου Πατρών και στο Wolfson Center for Gene Therapy of Childhood Disease , Institute of Child Health, Great Ormond Street Hospital, University College London. θα ήθελα να
more » ... ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της διατριβής: Την κ. Αγλαΐα Αθανασσιάδου, επιβλέπουσα καθηγήτρια μου, για την πολύτιμη υποστήριξη και τις χρήσιμες συμβουλές της καθόλη την περίοδο της διατριβής. Τον Adrian Thrasher για την απεριόριστη εμπιστοσύνη και τις πρωτοβουλίες που μου παραχώρησε κατά τη διάρκεια παραμονής μου στο Λονδίνο. Τον Γιάννη Ζαρκάδη, μέλος της τριμελούς επιτροπής για τις πολύτιμες συμβουλές του και την καθοδήγηση του στα θέματα της μοριακής βιολογίας. Τον κ. Νικόλαο Ζούμπο, συν-επιβλέποντα καθηγητή μου για τις χρήσιμες συζητήσεις. Τον Bobby Gaspar (Paediatric Immunology, Great Ormord Street Hospital) για την συνεργασία στην κλινική μελέτη της γονιδιακής θεραπείας για την ADA-SCID.
doi:10.12681/eadd/26550 fatcat:kyfnhr76yvgyddpj4qqqgay4ju