Spontaneous ferromagnetism and magnetoresistance hysteresis in Ge1–Sn alloys

Ben-Chuan Lin, Xing-Guo Ye, Nan Wang, Cai-Xin Zhang, Hui-Xiong Deng, Jing-Zhi Fang, Hao-Nan Cui, Shuo Wang, Jian Liu, Zhongming Wei, Dapeng Yu, Zhi-Min Liao (+1 others)
2021 Science Bulletin  
doi:10.1016/j.scib.2021.04.015 pmid:36654361 fatcat:gp4ciflxpbcazl2wu6wcev4r4a