Liukumisen juhlaa. Toisin luetut virheet Maija Ylisen samboissa

Hanna Väätäinen
2001 Etnomusikologian vuosikirja  
Hanna Väätäinen Liukumisen juhlaa Toisin luetut virheet Maija Yli sen samboissa Kilpatanssin combi-muodossa' jalkojen pitäminen paikoillaan kuuluu pyörätuolinkäyttäjän liikekieleen yhtä vankasti kuin askeleet kuuluvat kävelevän pystytanssijan koreografiaan. Pyörätuolitanssijan koreografia perustuu istuvassa asennossa liukumiselle ja ylävartalon liikkeille, joiden epätarkkaa ajoittamista suhteessa musiikkiin pidetään väärin tanssimisena. Tässä artikkelissa luen pyörätuolitanssijan
more » ... tekemiä virheitä tekoina, joissa on kilpatanssin konventioihin kohdistuvaa naurua. Karnevaaliteoreettisen viitekehyksen käyttäminen tarkoittaa sitoutumista toisin toimimisen mahdollisuuksia etsivään vammaispolitiikkaan. Vaikka monet pyörätuolitanssijat pysyvät tahdissa siinä missä heidän kävelevät parinsa, tanssijoiden tekemiin virheisiin juuttuminen on yksi tapa puuttua tanssilattialle pääsemisen ja siellä toimimisen ehtoihin. Olen kiinnostunut vammaisuudesta tanssittuna ja kerrottuna identiteettinä. Keskityn Turun Erityisliikunta ry:ssä vuosina 1997-1999 toimineen Maija Yli sen kilpatanssisambaan. 2 Tutkimusaineisto muodostuu Ylisen, hänen parinsa Jouni Lehtirannan ja opettajansa Päivi Leppäsen kanssa tekemistäni haastatteluista, kilpailuvideoinneista sekä harjoitusten ja näytösten havainnoinneista. 3 Lähestyn Ylisen sambaa koskevia I Combi-muodossa pari koostuu pyörätuolissa istuvasta tanssijastaja kävelevästä tanssijastaja duo-muodossa kahdesta pyörätuolia käyttävästä tanssijasta. Pyörätuo!ikilpatanssin eombi-muodosta käytetään myös nimityksiä eombi-tanssi ja pyörätuolitanssi. Kävelevien pystytanssissa kumpikaan osapuoli ei käytä pyörätuolia. 2 Kilpatanssiparin ohjelmisto koostuu viidestä vakiotanssista ja viidestä latinalaistanssista, joista ensimmäisenä tanssitaan aina samba. Pyörätuolitanssikilpailut alkavat vakiotansseilla, jotka ovat hidas valssi, tango, wienin valssi, foxtrot ja quickstep. Vakiotanssien jälkeen tanssitaan latinalaistanssit, jotka ovat samba, rumba, eha eha eha, paso doble jajive. 3 Olen haastatellut Ylistä neljä kertaa vuoden 1998 joulukuun ja vuoden 2000 helmikuun välisenä aikana
doi:10.23985/evk.101119 fatcat:zqs4rwkbjncq3enon5siji5ajm